اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش

countable

برای انجام تمرینات این بخش به ادامه مطلب بروید