نحوه صحبت از تاریخ، ایام هفته، ماه و سال بخش ۲

نحوه صحبت از تاریخ، ایام هفته، ماه و سال بخش ۲

word skills basic

جهت دانلود فایل ویدئویی این درس به ادامه مطلب بروید.