پرسه در اعماق (ترانه + متن و ترجمه)

Adele

Rolling in the Dark