ترانه زیبای لبخند (از چارلی چاپلین)

Smile

این ترانه زیبا انعکاس دهنده افکار چارلی چاپلین در تقابل با انسان و عواطف آن است. در ادامه مطلب می توانید فایل صوتی آن را نیز دانلود کنید.