۱٫ شیک پوشی (تیپ زدن مناسبتی)

sussanareidbond1510a

در ادامه مطلب نظر ۶ نفر را که از کشورهای مختلفی هستند (آمریکا، استرالیا، کانادا، ایرلند، ژاپن و انگلیس) در مورد سبک لباس پوشیدن و همینطور در مورد تفاوت پوشاک ظاهریشان در مناسبت های مختلف خواهیم شنید. پس از شنیدن فایل صوتی لغات جدید و تست های مرتبط را بدون مطالعه متن انجام دهید. سپس در صورت لزوم به متن و توضیح لغات مراجعه کنید و تست ها را انجام دهید.