چند لغت و اصطلاح رایج در بانکداری

banking (1)

در ادامه لغات و اصطلاحاتی مطرح شده اند که در بانکداری و انجام امور بانکی کاربرد دارند.