آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: جلسه اول (معرفی دوره)

در این ویدئوی آموزشی به توضیح کلی مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی از جمله رابط کاربری، نورپردازی، مدلسازی و رندرسازی پرداخته می شود.