آموزش تصویری کلمات

WBW

لغتنامه های تصویری بدلیل ماهیت تصویری که دارند نقشی کلیدی در یادگیری و بخاطر سپاری کلمات اشیاء مختلف و حیطه های مختلف معنایی دارند. در این گروه از آموزش ها تلاش شده است تا با استفاده از آموزش های ویدئویی این کلمات بطور کامل آموزش داده شده و تمرین شوند.

دسته بندی: picture dictionary
امتیاز کاربران:
Rate this post