فرم های گرامری در زبان انگلیسی

Home                                                                                                     QuizzesGrammarContinue LearningStart Learning

 

      برای نکات بیشتر رجوع کنید به      English Teaching Techniques      Using Technology in Teaching

گرامر مبتدی  
زمان ها در گرامر انگلیسی

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

جدول های مربوط به شکل زمان ها

انگلیسی با رویکرد کاربردی
تست های جامع گرامر در مورد افعال

تست های جامع گرامر در تمامی زمینه ها

تمرین های گرامری سطح مبتدی تا متوسط
تست های گرامر سطح پیشرفته
گرامر آسان
گرامر دشوار
Proficiency تست
اصطلاحات
لغت های مرتبط با فیلم ها

2000 کلمه اصلی

کلمات جالب توجه
تست های جامع کلمات انگلیسی در تمامی سطوح
لغات سطح پایه
لغات متوسط
لغات دشوار
لغات سطح پایه به همراه تصویر
جدول های متقاطع ساده
جدول های متقاطع دشوار
تست های جا مع خواندن و درک مفاهیم در تمامی سطوح
(Listening) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Speaking) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Reading) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
(Writing) انگلیسی از طریق مهارت های چهارگانه  
1500 مکالمه
200 داستان
کتاب های شنیداری 1
کتاب های شنیداری 2
تست های کلمات

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید

تعیین اهداف یادگیری

چگونه انگلیسی صحبت کنیم؟

استراتژی های تست زنی و حضور در آزمون

انواع یادگیرنده ها یا زبان آموزان

ماز یادگیری

 

اشکال گرامری در زبان انگلیسی

ساختارهای گرامری و توضیح فرمهای زبان انگلیسی برای سطوح ابتدایی، متوسط و پیشرفته

'So'  و 'Such'

این راهنما تفاوت این دو حالت را در بیان دلیلی یک پدیده یا یک موضوع بیان می کند

ترتیب قرارگیری صفات در جمله

راهنمایی برای استفاده از صفات در محل صحیح در جمله

حروف اضافه در زبان انگلیسی

لیست پرکاربردترین حروف اضافه در زبان انگلیسی

صفات ملکی و اسم های ملکی (حالت مضاف و مضاف الیه)

مرور و راهنمایی برای استفاده از اسم های ملکی و صفات ملکی برای سطوح پایه

توجه به تفاوت موجود بین پسوندهای صفت ساز ic- و ical-

بیان مثالهای روشن و واضح برای توضیح این دو فرم گرامری

صفات تشدیدکننده

راهنمایی برای استفاده از صفات تشدیدکننده برای اسامی غیرفیزیکی

مرجع اصطلاح شناسی گرامر

مهمترین اصطلاحات گرامری که باید زبان آموزان با آنها آشنا شوند

جمله واره های موصولی تعریف کننده و غیر تعریف کننده

مرور جمله واره های تعریف کننده و غیرتعریف کننده برای زبان آموزان سطوح پس از متوسط و پشرفته، TOEFL, IELTS, به همراه تمرین

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی

قوانین و کاربرد ضمایر انعکاسی به همراه نکات و تمرین

تفاوت های بین افعال کنشی و حالتی

توضیح تفاوت موجود بین افعالی که از انجام عمل سخن می گویند و آنهایی که حالتی را به نهاد جمله نسبت می دهند.

راهنمای صفات تفضیلی و عالی

راهنمای کامل یادگیری فرم های تفضیلی و عالی برای زبان آموزان و معلمان شامل توضیح، لینک هایی برای توضیحات دقیق تر، تست، طرح درس و برگه های کار

حالت های کوتاه شده افعال

حالت های کوتاه شده افعال به همراه افعال کامل و مثال های مربوطه

کاربرد صحیح some و any و کلمات ترکیبی حاصل از این کلمات مانند somebody، anywhere و امثال آنها

was, were برای سطح ابتدایی

فرم گذشته ساده فعل be

A, An, The

راهنمایی برای زبان آموزان ابتدایی در مورد حروف تمرین معین و نا معین

ترتیب قرارگیری صفات در جمله

راهنمای استفاده صحیح از چند صفت برای توصیف یک اسم (مانند an interesting old book)

صفت یا قید

گاهی اوقات زبان آموزان بین استفاده از صفت یا قید مردد هستند. این راهنما به آنها کمک می کند تا صفت ها و قیود را در جای صحیح خود در جمله استفاده کنند

صفت ها

قوانین کاربردی در مورد صفت ها

قیدها

قوانین ابتدایی در مورد کاربرد قیود

افعال کمکی auxiliary در زبان انگلیسی

استفاده صحیح از افعال کمکی عاملی کلیدی در یادگیری صحیح زمان ها در زبان انگلیسی محسوب می شود. در ساختار اکثر زمان ها از حداقل یک فعل کمکی استفاده شده است. این راهنما مروری است بر افعال کمکی و تست هایی در مورد کاربرد آنها در جملات

قوانین نقطه گذاری (سجاوبندی) ابتدایی

این راهنما قوانین ابتدایی استفاده از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، علامت سؤال و علامت تعجب را به شما می آموزد. این بخش مناسب سطوح متوسط و عالی می باشد.

شکل های مقایسه ای و عالی در زبان انگلیسی

تست مروری در مورد صفت های مقایسه ای (تفضیلی) و عالی

فرم های کوتاه

چه زمانی از فرم کوتاه (He's, We've و غیره) استفاده می کنیم به همراه کاربرد فرم های کوتاه در انگلیسی نوشتاری

نشانگر های گفتمان (متن)

انگلیسی رسمی دشوارتر از انگلیسی غیررسمی است. علاوه براین ایده ها باید بصورت آزاد و منطق بین افراد جریان بیابد. این ها قوانینی هستند برای ترکیب جملات با نشانگرهای متنی. از این نشانگرها برای بیان اهداف خود به شکلی صحیح تر استفاده کنید

توضیح DO یا Make

Do یا Make؟ یکی از شایع ترین مشکلات زبان آموزان سطح متوسط و عالی استفاده صحیح این افعال است. معنی هردو آنها یکسان است ولی کاربردهای متفاوتی دارند. در اینجا مروری داریم بر تفاوت های کاربردی این دو فعل و در آن به همنشینی های قالب کلمات اشاره خواهیم کرد و تستهایی را در این زمینه معرفی خواهیم کرد

مرجع اصطلاحات گرامر

معرفی مفاهیم موجود در گرامر، مناسب برای داشتن درک صحیح تر از توضیحات گرامری

راهنمای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

راهنما یی برای توضیح جنبه های ابتدایی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارشدر کلاس های انگلیسی به همراه معرفی بخش عمده ای از کلماتی که در تشخیص قابل شمارش یا غیرقابل شمارش بودن آنها دچار مشکل هستیم

فاعل های غیر شخصی و Gerund

برای داشتن نظرات کلی و بیان آن در زبان انگلیسی به دو شکل می توان عمل کرد. توضیح گرامری این نکته به همراه تست برای سطوح متوسط و پیشرفته

Modal Verbs 'Can' and 'Be Able to'

در مورد افعال کمکی can و be able to بیشتر بدانید

Modal Verbs 'Must' and 'Have to'

این دو فعل کمکی تقریباً معنی مشابه دارند ولی کاربرد آنها یکسان نیست

 both ... and, not only ... but also, etc

حروف ربط مرکب در انگلیسی رسمی کاربرد دارند. در تست های ارائه شده استفاده از این کلمات ترکیبی را تمرین کنید

Quantifiers - much, many, some, few, etc.

در مورد استفاده از نشانگرهای مقدار به همراه اسامی قابل شمارش یا غیر قابل شمارش و جملات مثبت، منفی یا سؤالی نکات بسیاری وجود دارند. با انجام تست های این بخش میزان تشخیص خود را امتحان کنید..

قید ها چه هستند؟

در زبان انگلیسی از 5 نوع قید برای بیان منظور خود استفاده می کنیم. این بخش توضیحی است بر استفاده صحیح قیدها، محل قرارگیری آنها در جمله و تفاوت های کاربردی آنها

ضمیرها چه هستند؟

معرفی انواع ضمیرهای فاعلی، مفعو لی، ملکی و اشاره ای. این بخش در برگیرنده توضیحاتی برای زبان آموزان سطوح ابتدایی و تمرین هایی برای مرور زبان آموزان سطوح بالا تر است

انواع اسم ها

معرفی انوان اسم ها مانند قابل شمارش و غیر قابل شمارش، اسم جمع و انتزاعی و ...شامل قوانینی برای کاربرد حروف تعریف نامعین و حالت های مفرد یا جمع اسم ها

 

    Soziety     جستجوهای مرتبط     تمرین های گرامر        مطالعه گرامر       زبان آموز انگلیسی    مطالب شنیداری   بهبود انگلیسی  

مقوله های آموزشی

2011 Dorrnaame.com. All rights reserved.