تمرین های گرامر جامع

Comprehensive

تمرین های گرامری که در این بخش قرار گرفته اند مربوط می شوند به مباحث آموزشی کتاب گرامر جامع زبان انگلیسی که در ۲۲ بخش طراحی و عرضه شده است. این تمرین ها به تفکیک فصل به فصل ارائه می شوند و مباحث اجزاء کلام و همینطور ساختارهای پیچیده را پوشش می دهند.

اسم ها (Nouns)

 

ضمیرها (Pronouns)

افعال کمکی (Auxiliaries)

صفت ها (Adjectives)

حروف تعریف (Articles)

قیدها (Adverbs)

افعال (Verbs)

حروف اضافه (Prepositions)

امتیاز کاربران:
Rate this post