اسم های مرکب در زبان انگلیسی

اسم های مرکب در زبان انگلیسی

compound nouns

دسته بندی: گرامر پیشرفته
امتیاز کاربران: