Compared to

Compared to

Compared to

در مقایسه با
Pattern 8

🔻Compared to other students, she is quite hard working.
در مقایسه با دیگر دانش آموزان، اون خیلی سخت کوشه.

🔻Compared to city life, country life is quiet and peaceful.
در مقایسه با زندگی شهری، زندگی روستایی آروم و ساکته.

🔻Compared to fans, air-conditioners are more comfortable.
در مقایسه با هواکش، سیستم تهویه هوا راحتی بیشتری ایجاد می کنه.

➿ Conversation

🅰 So how do you like your new job?
نظرت راجع به شغل جدیدت چیه؟

🅱 Compared to my last one,it’s a lot more interesting.
در مقایسه با شغل قبلی، این یکی خیلی جالب تره.

🅰 What was your last job?
کار قبلیتون چی بود؟

🅱 I was night security job?
نگهبان شیفت شب بودم.

🅰 That sounds interesting.
به نظر جالب میاد.

🅱 Not really, since compared to my new job, I hardly saw anybody else while I was on duty.
راستش نه، چون اگه بخوام با کار قبلیم مقایسه کنم، موقع انجام وظیفه بندرت کسی رو می دیدم.

 

دانلود فایل صوتی

loudspeaker

دسته بندی: speaking
امتیاز کاربران:
Rate this post