آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: جلسه ۱۹ (تبدیل اشیاء پارامتریک به editable poly)

max_19

ایجاد تغییردهنده ها هر چند به مراحل مدلسازی کمک می کند ولی باقی ماندن آنها در پایان فرآیند مدلسازی موجب افزایش حجم بی رویه مدلهای سه بعدی می شود. پس از اعمال تغییرات لیست تغییردهنده ها باید از بین بروند. در این فصل به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

دسته بندی: تری دی مکس
امتیاز کاربران:
Rate this post