آموزش اصول تلفظ انگلیسی

pronunciation-in-use-intermediate

زبان آموزانی که علاقمند هستند تلفظ بریتیش را در زبان انگلیسی یاد بگیرند، همواره بدنبال مرجع مناسبی برای این منظور هستند و اغلب در جستجوی خود موفق نیستند. این سری از آموزش ها در سه سطح مبتدی، متوسط و عالی تدریس می شود و می تواند تمامی نیازهای زبان آموزان را در زمینه آموزش تلفظ بریتیش پوشش دهد.