آموزش اصطلاحات روزمره انگلیسی

expressions

اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی، عبارات رایج در زبان انگلیسی را از طریق مثال های روزمره و تصاویر جذاب به همراه مثال آموزش می دهد. این آموزش ها اصطلاحات روزمره رایج را به بهترین شکل ممکن پوشش می دهند. به افرادی که درصدد تقویت مهارت های گفتاری خود هستند توصیه می کنیم حتماً این آموزش ها را پیگیر باشند.