جمع بندی مباحث گرامری (مخصوص سطوح متوسط)

silhouette of floral frame

در این سری از آموزش های ویدئویی به آموزش مباحث گرامری بصورت دقیق و نکته به نکته خواهیم پرداخت. این مباحث مناسب سطوح متوسط و بالاتر توانش زبانی هستند چون بصورت خلاصه کارکردها بحث می شوند و تمرین های آنها بصورت تشریحی پاسخ داده می شوند.