اخرین ارسال های انجمن

تصاویر برجسته

توضیح نکات تست های تافل بصورت ویدئویی
تدریس کلمات حیاتی انگلیسی در 3 سطح و بیش از 300 درس
تدریس گرامر از پایه در سه سطح و بیش از 400 درس و تمرین (با پاسخ تشریحی)
آموزش تمامی نکات گرامری و نگارشی مخصوص رایتینگ پیشرفته
آموزش ویدئویی زبان عامیانه با مثال و تمرین
آموزش حرفه ای تلفظ انگلیسی و آمریکایی بصورت ویدئویی در سطوح مختلف