زبان گفتاری غیررسمی درس اول

در محاوره روزمره از واژگان و اصطلاحاتی استفاده می کنیم که تفاوت نسبتاً زیادی با کلمات عادی دارند. در ادامه درس اول از این سری اصطلاحات آموزش داده شده اند

vip

مشاهده این مطلب فقط برای کاربران ویژه امکان پذیر می باشد!

22

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

امتیاز کاربران:
Rate this post