جملات مربوط به احوالپرسی و تعارفات معمول

functional sentences

برای مطالعه گروه اول جملات به ادامه مطلب بروید.

 1.  How’s it going?   اوضاع و احوال چطوره؟

 2.  How are you doing?   حالت چطوره؟

 3. How’s life?   زندگی چطوره؟

 4. How are things?    اوضاع چطوره؟

 5. What are you up to?    چه خبر؟ چکارا می کنی؟

 6. What have you been up to?    چه خبرا؟ چی کار می کردی؟

 7. Working a lot    کار زیاد

 8. Studying a lot    درس زیاد

 9. I’ve been very busy.     سرم شلوغ بود

 10. Same as usual     طبق معمول

 11. Do you have any plans for the summer?     برای تابستون برنامه ای داری؟

 12. Do you smoke?     سیگار می کشی؟

 13. I’m sorry. I didn’t catch your name.     متأسفم. متوجه اسمتون نشدم.

 14. Do you know each other?     همدیگه رو می شناسید؟

 15. How do you know each other?     همدیگه رو از کجا می شناسید؟

 16. We work together.    همکاریم

 17. We used to work together.      قبلاً با هم همکار بودیم

 18. We went to university together.     با هم به یه دانشگاه می رفتیم

 19. Through friends     از طریق دوستان با هم آشنا شدیم

 20. I was born in Austraia, but grew up in England.     تو استرالیا به دنیا اومدیم، تو انگلیس بزرگ شدم

 21. What brings you to England?     چی باعث شد بیایی انگلیس؟

  1001_common_1

 loudspeaker

دانلود فایل صوتی

دسته بندی: 4000 جمله کاربردی
امتیاز کاربران:
Rate this post