تحلیل ۳۳۰۰ تست گرامری

Test

تحلیل تست های گرامری نقش مهمی در تثبیت و محتوای آموزشی دارد. در این بخش به تحلیل تشریحی تست های گرامری در سطوح مختلف پرداخته شده است.

جهت دانلود ویدئوی هر بسته بر روی لینک آن کلیک کنید

English Tests (Elementary)

بسته سؤالات ۱ (۱۰ سؤال)
بسته سؤالات ۲ (۱۰ سؤال)

English Tests (Intermediate)

بسته سؤالات ۱ (۱۰ سؤال)
بسته سؤالات ۲ (۱۰ سؤال)
بسته سؤالات ۳ (۱۰ سؤال)

English Tests (Advanced)

بسته سؤآلات ۱ (۱۰ سؤال)
بسته سؤالات ۲ (۱۰ سؤال)

دسته بندی: تست گرامر
امتیاز کاربران:
Rate this post