فونت نگاری در ۹۰ درس-بخش اول

typography

شاید به نظر اغراق آمیز جلوه کند ولی من از آن حمایت می کنم. اگر پنج قانونی که در اینجا مطرح می شود بیاموزید، نسبت به ۹۵ درصد از فونت نگاران حرفه ای و ۷۰ درصد از طراحان حرفه ای در وضعیت بهتری قرار خواهید گرفت. چنانچه بقیه درس ها را پیگیری کنید این نسبت به ۹۹ درصد خواهند رسید. تنها به ۱۰ دقیقه زمان دارید. پنج دقیقه برای خواندن آنها و ۵ دقیقه دیگر برای مرور آنها.

کیفیت فونت نگاری متن شما تا حدود زیادی به شکل کلی متن (بدنه متن) بستگی دارد. چرا؟ چون بیشتر از هر چیز دیگری بدنه متن جلوه گر است. پس در هر پروژه ابتدا در مورد بدنه اصلی متن تصمیم بگیرید و سپس تصمیم های بعدی را اتخاذ کنید. در کل ظاهر بدنه اصلی متن به چهار گزینه فونت نگاری  بستگی دارد.

  1. Point Size به اندازه فونت ها اشاره دارد. در متون چاپی اندازه مناسب فونت ۱۰ تا ۱۲ است. در صورتیکه اندازه مناسب فونت برای متون در اینترنت بین ۱۵ تا ۲۵ است. تمامی فونت ها در این اندازه ها شکل یا نتیجه مشابهی را ارائه نمی دهند، پس در صورت لزوم باید برای اعمال برخی تغییرات آماده باشید.
  2. Line Spacing فاصله عمودی موجود بین متن هاست. فاصله مناسب باید بین ۱۲۰-۱۴۵ % اندازه فونت باشد. در نرم افزارهای تایپ متن مانند word از گزینه فاصله گذاری بین خطی “Exact” استفاده کنید. حالت پیش فرض تک خطی (Single line) برای متون بسیار کم است و اندازه ۱½ (یک و نیم) خیلی زیاد. در CSS از حالت line height استفاده کنید.
  3.  Line length پهنای افقی بلوک متنی است. طول خط باید بین ۴۵ تا ۹۰ کارکتر در هر خط باشد یا اینکه می تواند بطول ۲ تا ۳ گروه از حروف الفبا بصورت کامل باشد، مانند:abcde­fghijklmnopqrstu­vwxyz­abcde­fghijklmnopqrstu­vwxyz­abcd. این بدان معنی است که حاشیه صفحه از میزان سنتی خود که یک اینچ است کمی بیشتر می شود. در حالت آنلاین نباید متن از حاشیه های مرورگر به بیرون درز کند.
  4. آخرین مورد انتخاب نوع فونت است. بهترین گزینه در این بین نادیده گرفتن فونت هایی است که درسیستم بصورت پیش فرض قرار دارند و به system fonts معروف هستند. می توانید گروهی از فونت ها را خریداری کنید یا از برخی از سایت ها دانلود کنید. در بخش پیشنهادهای فونت لیستی از این فونت ها ارائه خواهد شد. فونت های حرفه ای قابلیت های یک طراح حرفه ای را در اختیار شما قرار می دهد.

اگر امکان تهیه فونت حرفه ای را نداشتید می توانید خود به طراحی و نگارش فونت مبادرت ورزید. ولی حتی در این مورد هم هرگز از فونت های Arial و  Times New Roman استفاده نکنید.

همین! اگر این پنج نکته را رعایت کنید، می توانید امیدوار باشید که متن های شما ویژگی های متن های حرفه ای را دارند.

دسته بندی: گرافیک
امتیاز کاربران:
Rate this post