سنگ، کاغذ، قیچی

01

یه پلیس منو متوقف کرد و گفت: کاغذ (به معنی مدارک)

منم گفتم: قیچی. من برنده شدم و به راهم ادامه دادم.

دسته بندی: Pictorial
امتیاز کاربران:
Rate this post