آموزش صفحه آرایی با InDesign CS3: جلسه ۱۴ (بررسی و ارزیابی تصاویر)

sourcing and evaluating images

با استفاده از نرم افزار ذقهیلث می توان تصاویر مورد استفاده در فایل اصلی را مورد ارزیابی قرار داد. در این ویدئو به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

دسته بندی: گرافیک
امتیاز کاربران:
Rate this post