آموزش صفحه آرایی با InDesign CS3: جلسه ۱۳ (bleed, crossover, bordering)

bordering bleed and crossover

در این ویدئو مفاهیم bleed, crossover و bordering را مرور می کنیم.

دسته بندی: گرافیک
امتیاز کاربران:
Rate this post