آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: درس دوم (تنظیم محل ذخیره سازی پروژه)

یکی از مواردی که در کار با نرم افزار تری دی مکس به آن توجه داشت، ذخیره سازی فایل ها و پروژه ها به طرز صحیح آن است. چرا که اگر فایل ها و ارتباط اجزاء آنها با یکدیگر مخدوش شود، خسارت جبران ناپذیری به روند پروژه تحمیل می شود. در این درس به نحوه مدیریت صحیح فایل ها اشاره می شود.

دسته بندی: تری دی مکس
امتیاز کاربران:
Rate this post