آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: جلسه ۱۶(میزان جزئیات)

max_16

تعیین میزان جزئیات مدل های سه بعدی یکی از مباحث مهم در طراحی سه بعدی است. هر چه جزئیات مدل بیشتر باشد، بار پردازشی آن برای رندر سازی بیشتر خواهد بود و از اینرو زمان بسیار زیادی صرف رندر نهایی صرف می شود. از اینرو تعیین میزان جزئیات تصویر به حدی که در عین واقع گرا بودن بار زیادی بر سیستم وارد نکند یکی از مواردی است که طراحان باید به آن توجه داشته باشند.

دسته بندی: تری دی مکس
امتیاز کاربران:
Rate this post