آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: جلسه ۱۴(اشیاء اولیه)

max_14

یکی از تکنیک های مدلسازی در تری دی مکس polygonal modeling است که با استفاده از اشیاء اولیه (primitive) ایجاد می شود. در این تکنیک مدلسازی از اشیاء اولیه مانند کره، استوانه، مکعب و غیره استفاده می شود. موضوع این درس ایجاد اشیاء اولیه است

دسته بندی: تری دی مکس
امتیاز کاربران:
Rate this post