آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: جلسه ۱۳(تنظیم ویژگی نمایش)

max_13

تنظیم مویژگی نمایش تصویر می تواند شما را در مدلسازی دقیق تر کمک کند. به این معنی که تصویری که به عنوان مدل در محیط سه بعدی قرار می دهید اگر دارای لبه های صاف و یکدست نباشد، فرآیند طراحی دشوارتر خواهد شد. در این درس نحوه تغییر نمایش در محیط سه بعدی به شما آموزش داده می شود.

دسته بندی: تری دی مکس
امتیاز کاربران:
Rate this post