آموزش تری دی مکس ۲۰۱۵: جلسه ۲۱ (مبانی طراحی زیر شیء)

sub object

در شیوه مدلسازی چند ضلعی polygonal modeling با تغییر دادن و تراش دادن چندضلعی های سازنده اشیاء و احجام به اشکال نهاییی می رسیم. در این بین دستگاری ریز اشیاء در سطح زیر شیء (اجزاأ شیء) بسیار مهم است. تبحر در این بخش می تواند کمک بسیار زیادی به طراحی جزئیات کند. در این ویدئو نحوه کار بر روی زیر اشیاء را آموزش خواهیم داد.

دسته بندی: تری دی مکس
امتیاز کاربران:
Rate this post