آموزش تری دی مکس: جلسه هفتم (واحدهای سنجش)

در تری دی مکس گزینه های متعددی برای محاسبه فواصل و ابعاد وجود دارد. ایجاد نظم در پرداختن به این موضوع می تواند اطمینان خاطر کاربر از صحت کار را در بر داشته باشد. در این بخش نحوه تنظیم سیستم مدیریت واحدهای اندازه گیری آموزش داده می شود.

دسته بندی: تری دی مکس
امتیاز کاربران:
Rate this post